Fitre

Fitre Nedir ?

Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.

Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Fitre

Fitre bedeli 130 TL'dir. Ramazan ayında fitreleriniz ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmak sizin elinizde.

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik