Zekat

Zekât; toplumu maddi anlamda inşa eden mal ile ifa edilen ibadetlerin temelini oluşturur. İnsanlara helal kazanma ilkesini kazandıran bir ibadet olduğu için erdemli ve ahlaklı bir ticari hayatın temel prensiplerinin mayasıdır. Zekât ibadetini ifa eden Müslüman şahıs ve müesseseler; haksız kazanç elde edecek işlerden uzak dururlar, insan emeğini istismar etmezler, ekonomik hayata manevi sorumluluk yükler… Zekât; para ve malın adil dağıtım aracıdır, zengin ve fakir arasındaki sevgi bağını güçlendirir, toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına katkı sağlar.

 

“O müminlerin mallarından zekât al ki; onunla kendilerini günahlarından arındırmış ve mallarını bereketlendirmiş olursun. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir.”

(Tevbe suresi, 9:103)

 

“Mallarınızı zekât vermek suretiyle temizleyiniz.”

(Hadîs-i şerif)

Kurân-ı Kerîm’de 32 yerde geçen zekât kelimesi; anlam olarak bereket, artmak, üremek ve temizlemek demektir. Hasene; Zekât & Fitre Kampanyası ile Müslümanlara mâlî ibadetlerinin îfasında yardımcı oluyor, Tevbe suresinin 60. ayetinde geçen 8 sınıfa dağıtılmasına aracılık ediyoruz. İlgili ayette zekâtın harcanacağı kimseler şöyle geçmektedir:

“Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak,

Yoksullara,

Düşkünlere,

(Zekât toplayan) memurlara,

Gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara,

(Hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,

Borçlulara,

Allah yolunda çalışıp cihat edenlere,

Yolcuya mahsustur.

Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” 

(Tevbe suresi, 9:60)

 

Zekat

“Mallarınızı zekât vermek suretiyle temizleyiniz.” (Hadîs-i şerif).

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik