• +90 212 438 81 91
  • info@hasene.org.tr / yardimtalep@hasene.org.tr

Hakkımızda

Mazlum ve mağdurlar için el ele.

Hasene Derneği, 2017’de Türkiye Sivil Toplumla İlişkiler yönetmeliğine göre yerel bir sivil toplum örgütü olarak, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği adıyla Türkiye’de faaliyetlerini yürütmeye hak kazanmıştır.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği “Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için kurulmuştur. Kelime olarak iyilik, güzellik ve hayır anlamlarına gelen Hasene, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması için çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir.

Misyonumuz

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisini kuruluş gayesi belirleyen derneğimiz, dünyanın farklı kıtalarında, farklı ülke ve bölgelerinde mazlum, mağdur ve muhtaçlara uzanan ilginin, şefkatin ve yardımın adı ve adresi olmuştur. Hasene, insanların temel ihtiyaç ve haklarını gözetir; insan onuruna yaraşır bir yaşamın oluşması doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

 

Amaç ve Vizyon

1. Güvenilirlik | Emanete sadakat: Yapılan bağışları emanet sorumluluğuyla alır; yardımseverlerin güvenini tesis edecek titiz bir çalışmayla yerine ulaştırır.

2.Şeffaflık: Bağışların yerine ulaşması hususunda şeffaflık ilkesiyle çalışır ve faaliyetlerini hesap verebilecek bir hassasiyet içerisinde yürütür. Kampanya ve projelerin takibini destekçilerden seçilen gözlemciler aracılığıyla yapar.

3. En güzel şekilde ulaştırma: Yardım yapılan insanları rencide etmeden, yardımları en güzel bir şekilde yapar. Verirken en güzel şekilde verme bilinciyle hareket eder.

4.Bilgilendirme: Yapılan yardımların nerelerde ve nasıl yapıldığı hususunu haber, bülten ve raporlarla kamuoyuna açıklar; bu yolla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi verir.

5.Tarafsızlık: Yardımları yaparken tarafsızlık ilkesi gereği din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı gözetmeden mazlum ve mağdurlara, zor durumda kalmışlara yardım eder.

6. Duyarlılık oluşturma: Toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hassasiyetini canlı tutarak duyarlılık oluşturur.

7. Kaynakların kullanımında titizlik: Kaynakları kullanırken ihtiyacı baz alır. Yardımları yaparken gerçek ihtiyaç sahiplerini arar, bulur ve yardımları o doğrultuda gerçekleştirir.

8.Hızlı hareket: Acil yardım ihtiyacı olan kriz bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşır.

9.İlişki geliştirme: Yapılan çalışmalarla toplumlar arasında bağ kurulması, farklı toplumların birbirini tanıması görevini de ifa ederek toplumlar arası ilişkinin gelişmesine katkı sağlar.

Kalkındırma: Sunulan eğitim ve kalkındırma projeleriyle yardım yapılan ülke ve bölge insanlarını yardım alan pasif konumdan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir duruma ve hatta yardım yapan bir konuma taşımayı hedefler. Ülke ve bölge insanlarının kalkınmasına, sunduğu alternatif geçim kaynakları ve açılan iş-meslek edindirme okulları açma yoluyla destek sağlar.