• +90 212 438 81 91
  • info@hasene.org.tr / yardimtalep@hasene.org.tr

Su Kuyusu

Su umuttur.

Su kuyusu çalışmasını Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fas, Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Libya, Mali, Mozambik, Mısır, Nijer, Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zimbabve ülkelerinde yürütmekteyiz.

Temiz suya erişim, en temel insan haklarından biri olmasına rağmen maalesef bu hak, tüm dünya tarafından göz ardı edilmektedir. Su kuyusu çalışması yaptığımız 22 Afrika ülkesi, nüfus bakımından dünyanın yaklaşık %10’unu oluşturuyor. BM, UNESCO’nun 2019 yılında hazırladığı Dünya Su Raporu’na göre, dünyada 2 milyar insanın temiz suya erişim olanağı yok. Su kuyusu çalışmasını yürüttüğümüz 22 ülke, temiz suya erişimi olmayan nüfusun yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Sizlerin de destekleriyle yaptığımız su kuyusu çalışmasını temiz suya erişimi olmayan tüm insanlar için yapabilmeyi arzu ediyoruz. Yaptığımız kalıcı su kuyularını senelik denetim ve bakımlarla destekliyor, böylece kuyularımızın ömrünün uzun olmasını sağlıyoruz. Yapılan su kuyularının en az iki yıl garantisi mevcuttur. Her sene de gönüllü ve bağışçılarımızın katılımları ile rutin olarak su kuyusu denetimleri yapılır. Bu denetimlerde varsa gözlenen sorun ve aksaklıklar raporlanır ve yerel partnerlerimizle birlikte anında kalıcı çözümlere gidilir.

Su kuyuları açılırken yüzey sularına değil kaynak sularına ulaşmaya dikkat edilir. Böylece yaşanan mevsimlik kuraklıklardan etkilenmeden temiz su kaynağının sürekliliği sağlanır.