• +90 212 438 81 91
  • info@hasene.org.tr / yardimtalep@hasene.org.tr

Su Kuyusu

Su hayattır,hayat kurtarır.

Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor.

İnsan vücudunun üçte ikisini oluşturan su yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Her insanın temiz suya ulaşması ve kullanması doğal bir haktır. Dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamıyor. Sağlıksız su kullanımı sebebiyle yılda milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının oluşturmuş olduğu çamurlu su ya da dere ve gölet gibi temiz olmayan su birikintileri oluyor. Uzun mesafeler kat ederek evlerine su taşımak zorunda kalan çocuklar en temel hak olan eğitim hakkından yararlanamıyor.

Su Kuyusu Projesi ile suya ulaşımın mümkün olmadığı ya da istifade edilen suyun temiz olmadığı bölgelerde, bilhassa Afrika ülkelerinde, su kuyuları açarak mağdur insanların istifadesine sunmayı, yapılan su kuyularından akan suyun israf olmaması için tasarladığımız su yalaklarından da hayvanlar istifade etmesini, açtırılan su kuyularına isim olarak bağışçılarımızın belirledikleri ismi vermeyi, böylece açılan su kuyusu hayırseverimiz için bir sadaka-i cariye olmasını, açılan her bir su kuyusu kurak bölgelere hayat olmasını, su kuyuları için hazırlanan, kuyunun fotoğraflarını ve bilgilerini ihtiva eden dosyalarımızı bağışçılarımıza göndermeyi hedefliyor çalışmalara devam ediyoruz.